Дисциплинарната колегия към Върховния съд на Полша сне имунитета на съдия Игор Тулея

Дисциплинарната колегия към Върховния съд на Полша сне имунитета на съдия Игор Тулея

съдия Игор Тулея

Несправедливостта на едно място е заплаха за справедливостта навсякъде

Мартин Лутър Кинг

От няколко години в Полша се провеждат спорни съдебни реформи, които засягат независимостта на съдебната власт. През 2017 г. беше създадена Дисциплинарна колегияц1 към Върховния съд на Полша, която на 18.11.2020 г. /сряда/ сне имунитета на известния с критиката си към правителството съдия Игор Тулея. Производството срещу него започна с твърдения, че е превишил правомощията си, т.к. по време на разглеждано от него дело e разрешил достъп нa журналисти и e приел, чe депутати oт мнозинството в парламента ca извършили престъпление. Снемането на имунитета на съдия Игор Тулея дава възможност на прокуратурата да започне наказателно производство срещу него.

Отвореното писмо от 28.09.2020 г. на повече от 30 университетски преподаватели до Европейската комисия

Интересно е да се отбележи, че на 28.09.2020 г. беше изпратено отворено писмо до президента на Европейската комисия относно върховенството на закона в Полша от името на известния проф. Войчех Садурски и над 30 университетски преподаватели, което беше озаглавено „Преди да е станало твърде късно”.2 В писмото основно е обърнато внимание на създадената през 2017 г. Дисциплинарна колегия към Върховния съд на Полша, която следи дали магистратите спазват етичните стандарти и може да налага санкции при установени нарушения. Споменава се, че в неотдавнашното си обръщение относно състоянието на Съюза правилно президентът на Европейската комисия Фон дер Лайен е подчертала, че „не могат да се толерират нарушения на принципа на правовата държава“. В писмото е поставен акцент върху преследването на независими съдии и прокурори в Полша, като е посочено, че полските власти продължават открито да злоупотребяват, тормозят и сплашват съдии и прокурори, които се стремят да защитават върховенството на закона. Освен това полските власти продължават открито да се противопоставят на авторитета на Съда на ЕС, като отказват да изпълняват негови актове- постановените временни мерки за преустановяване дейността на Дисциплинарната колегия към Върховния съд на Полша. Обърнато е внимание на това, че съдия Игор Тулея е призован да присъства на поредното изслушване пред тази Дисциплинарна колегия на 5.10.2020 г. в нарушение на постановеното от Съда на ЕС спиране прилагането на законовите разпоредби, които позволяват този орган да разглежда дисциплинарни дела срещу съдии. В писмото се подчертава, че това не е единственият случай, в който Дисциплинарната колегия се използва за сплашване на независими съдии. Например съдия Беата Моравец, която е президент на Темида (втората по големина съдийска асоциация в Полша), наскоро е била заплашена от домашен обиск след решение, издадено от Отдела за вътрешни работи на Националната прокуратура. Този отдел е създаден, за да разследва съдии и прокурори, и да се образуват производства пред Дисциплинарната колегия. Характерно за този отдел е, че той няма никаква степен на оперативна и разследваща независимост, а това е в нарушение на правото на ЕС.

Докладът на Европейската комисия от 30.09.2020 г. за ситуация в областта на върховенството на закона в Полша

Следва да се обърне внимание, че в резюмето на Доклада на Европейската комисия от 30.09.2020 г. за ситуация в областта на върховенството на закона в Полша се подчертава, че реформите в областта на правосъдието, проведени от Полша от 2015 г. насам, са сериозен източник на спорове както на национално равнище, така и на равнището на ЕС, и породиха сериозни опасения, много от които продължават да съществуват. Реформите, които засягат Конституционния съд, Върховния съд, общите съдилища, Националния съдебен съвет и прокуратурата, увеличиха влиянието на изпълнителната и законодателната власт върху правосъдната система и следователно отслабиха независимостта на съдебната власт. Това накара Комисията през 2017 г. да започне процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС, която все още се разглежда от Съвета. През 2019 и 2020 г. Комисията започна две нови процедури за установяване на нарушение с цел гарантиране на независимостта на съдебната власт, а Съдът на ЕС постанови временни мерки за преустановяване на правомощията на Дисциплинарната колегия на Върховния съд по отношение на дисциплинарните дела, отнасящи се до съдии.3

Въпреки постановените от Съда на ЕС от април 2020 г. временни мерки за преустановяване на дейността на Дисциплинарна колегия  към Върховния съд на Полша и констатациите в Доклада на Европейската комисия за Полша от края на септември 2020 г. на 18.11.2020 г. спорната Дисциплинарна колегия сне имунитета на съдия Игор Тулея.

Позицията на Полската асоциация на съдиите Юстиция от 18.11.2020 г.

Затова на 18.11.2020 Полската асоциация на съдиите Юстиция /Iustitia/ публикува позиция4, осъждаща решението на Дисциплинарната колегия, действаща в сградата на Върховния съд на Полша, за снемане на имунитета на съдия Игор Тулея. В нея се подчертава, че Дисциплинарната колегия демонстрира характеристиките на извънреден съд и че функционирането на такъв съд по време на мир е забранено от полската Конституция. По тази причина и решенията, взети от състава на тази колегия са невалидни, тъй като те нямат особености на решенията на съд с подходящ състав. В позицията се изтъква също, че липсата на функции на независим съд – съд, гарантиращ правото на ефективни правни средства, доведе до това Съдът на ЕС да постанови временни мерки за преустановяване функционирането на Дисциплинарната колегия. Посочено е още, че днешното решение за снемане на имунитета на съдия Игор Тулея игнорира акта на Съда ЕС от 8.04.2020 г., грубо нарушава общностното право и Конституцията. В заключение Съветът на полската асоциация на съдиите Юстиция заявява, че независимо от методите и средствата, използвани от политическите сили за елиминиране на независимите съдии от обществения живот, Юстиция ще продължи действия в защита на върховенството на закона и правата на човека, в интерес на всички граждани на Полша. Винаги ще защитаваме доброто име на всеки съдия, подложен на политическа репресия на прокурорите, зависими от политическите сили.

Редакционната статия от 20.11.2020 г. на платформата за дискусии Verfassungsblog

На 20.11.2020 г. платформата за дискусии за върховенството на закона- Verfassungsblog5 отстъпи своята редакционна статия за седмицата на съдия Игор Тулея6, в която той описва причините за производство срещу него в Дисциплинарната колегия на Върховния съд на Полша. Посочено е, че през декември 2016 г. гласуването на бюджета в полската долна камара на парламента, Сейма, се е провело при особени обстоятелства. Депутатите от опозицията са били възпрепятствани да участват в парламентарните дебати. Дебатът е бил преместен от пленарната зала в т.нар. Column Hall (по-малка зала за събрания). Членовете на опозицията са били физически блокирани, за да не се приближават до подиума и по този начин умишлено са били възпрепятствани да се изкажат. Всичко това е било предварително планирано от управляващата партия „Право и справедливост“. Няколко депутата подават жалби, че председателят на Сейма и подчинените му служители са извършили престъпление. Първоначално прокуратурата отказва да разследва случая, но година по-късно прокуратурата приема доводите на жалбоподателите и е наредено разследването да продължи, а също така са уведомени правоприлагащите органи за предполагаемото престъпление, което лидерите на партията „Право и справедливост“ вероятно са извършили, а именно, лъжесвидетелстване, докато са давали своите показания. Игор Тулея е съдия по това дело. В статията си за Verfassungsblog съдия Игор Тулея посочва, че на 18.11.2020 г. Дисциплинарната колегия е снела имунитета му и го е отстранила именно във връзка с това производство. Съдия Тулея подчертава, че му предстои наказание от 3 години затвор. Изтъква, че не е участвал в изслушването пред този орган, т.к. така наречената Дисциплинарна колегия не е независим съд и членовете му не са независими съдии. „Съдиите“ са бивши прокурори и са свързани с изпълнителната власт. Това е установено от Върховния съд на Полша и е потвърдено с налагане на временни мерки от Съда на ЕС. Затова и този орган изобщо не бива да заседава. Поради тази причина съдия Тулея не се е явил в съдебната зала, където е разглеждано делото. Ако би постъпил по друг начин, е щял да легитимира беззаконието. Обявил е публично, че няма да се явяви пред прокуратурата и няма да позволи да бъде изслушан като обвиняем. Не е направил това, за да избегне отговорността, защото продължавайки да участва в този фарс, е щял да приеме незаконната дейност на така наречената Дисциплинарна колегия. Накрая, съдия Тулея завършва статията си с думите на Мартин Лутър Кинг „Несправедливостта на едно място е заплаха за справедливостта навсякъде“.

д-р Сибила Игнатова, адвокат

  1. В тази публикация e използвано наименованието Дисциплинарна колегия, така както е посочено в Доклада на Европейската комисия от 30.09.2020 г.  за ситуация в областта на върховенството на закона в Полша на български език. Следва обаче да се отбележи, че в публикации на български език се използва и наименованието Дисциплинарна камара. Виж например статията на Елица Сименова от 09.06.2020 г. – «Ще се върнем към комунизма». Съдия в Полша може да отиде в затвора, защото е допуснал журналисти в залата: https://www.svobodnaevropa.bg/a/30659052.html
  2. Целият текст на Отвореното писмо може да бъда прочетено:  Pech, Laurent, Scheppele, Kim Lane; Sadurski, Wojciech: Before It’s Too Late: Open Letter to the President of the European Commission regarding the Rule of Law Breakdown in Poland, VerfBlog, 2020/9/28, https://verfassungsblog.de/before-its-too-late/.
  3. Виж Доклад на Европейската комисия от 30.09.2020 г. за ситуация в областта на върховенството на закона в Полша на български език: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0320&from=EN
  4. Текстът на позицията от 18.11.2020 г. на полската Асоциация на съдиите Iustitia може да бъде прочетен на английски език: https://www.iustitia.pl/en/activity/informations/4035-position-of-the-board-of-polish-judges-association-iustitia-of-18-november-2020-on-the-waiving-of-judicial-immunity-of-warsaw-regional-court-judge-igor-tuleya
  5. В Доклада на Европейската комисия от 30.09.2020 г. за ситуация в областта на върховенството на закона в Германия за платформата Vergassungsblog е споменато, че редовните дебати и публикации по теми за върховенството на закона както от национална, така и от европейска гледна точка, допринасят за насърчаването на динамична култура в областта на върховенството на закона. Vergassungsblog е широко четена платформа за дискусии по теми, свързани с върховенството на закона, която е придобила особено значение през последните години и се е превърнала във форум както за вътрешни, така и за европейски дискусии относно върховенството на закона.
  6. Редакционната статия на Verfassungsblog от 20.11.2020 г. на съдия Игор Тулея може да бъде прочетена на английски език: https://verfassungsblog.de/even-in-prison/
Споделяне

Tags: , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *