ПРАВО, МОРАЛ И ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ

ПРАВО, МОРАЛ И ДНЕШНА БЪЛГАРИЯ

Право и морал

България е в разгара на тежка, почти необратима морална криза

            България, от възстановяването на държавната си правосубектност през 1878 г. до наши дни, е парадоксално място. Достатъчно е да се маркират само базовите аргументи в подкрепа на твърдението. В този смисъл е трудно да се открият по-добри отправни точки от конфликта между позитивното право, фундамент на което е конституционния закон, и отношението на българите към него.

            Конституцията от 1879 г., известна като Търновска, е един от най-прогресивните държавноустройствени актове през деветнадесети век. В същото време регулира обществените отношения между българите, по-изявените от които, къде по призвание, къде по необходимост, къде случайно, се превръщат в „строители на съвременна България“. И докато Алеко Константинов до края на живота си страстно вярва в ролята на основния закон и призовава за сравнение между „божествените и демократически принципи“ и „подлата действителност“, за байганьовците той е просто „констентуция“. От друга страна, изобщо не е съвпадение, че и Батемберг, и Фердинанд, и Борис са обединени в неприязънта си към Конституцията, въпреки всички различия помежду си, и не пропускат да я демонстрират, когато имат сгоден случай. Някъде по това време народният гений създава философията „врата у поле“, неувяхваща със своята актуалност и до днес.

            Социалистическите конституции от 1947 г. и 1971 г. по дефиниция следват насоката на общественото развитие, а не го определят. Да не говорим, че „по план“, когато отпадне нуждата от правно регулиране, основният закон би се самоотменил по силата на възникналите качествено нови обществени отношения. В същото време, по силата на тоталитарната си същност, социалистическият период в новата ни история се открои с доста високи нива на спазване и прилагане на отмиращото законодателство. Концепцията „врата у поле“ почти успя да се трансформира в „спазвай малките правила, за да можеш да нарушаваш големите“.1 В хоризонтално отношение хората трудно променят етическите си нагласи за по-малко от петдесет години, дори и българите, а във вертикално се разположиха върху ординатата „нагоре лази, надолу гази“…

            Зимата на 1990 г. България избра свободата и логично на 12 юли 1991 г. новите „строители“ на съвремието тържествено приеха проекта за бъдещото държавно устройство. По традиция се допитахме до едни от най-големите конституционни авторитети и резултатът се оказа задоволителен. По това време дори Морис Дюверже възкликна: “Вашата конституция е писана като за ангели! Представете си какво би се получило, ако тя попадне в ръцете на противоположния библейски персонаж, чието име евангелистите се смущават да произнесат.”2 За щастие, дяволи не успяха да узурпират българския национален хоризонт, но и не се намериха идеалисти, които да реализират ангелския замисъл. Най-сериозното доказателство, че Конституцията е стойностен модел на държавно устройство бяха козметичните изменения, които претърпя във връзка с присъединяването на България към Европейската общност. Какво се случи с морала на българите обаче, при очевидно добрите предпоставки, заложени от писаното право? Труден въпрос, на който ще се помъчим да отговорим в следващите редове.

            Ако се подходи цинично, неизброими са основанията да се твърди, че в България всичко е закономерно, респективно наред – няма нищо по-нормално от това, което е. Проблемът е, че са налице обективни предпоставки да не се разсъждава вулгарно. Най-сериозната от тях е собствеността, личната и обществената. Прозрението на Николо Макиавели, че „по-лесно се забравя бащина смърт, нежели бащино наследство“ сякаш приляга на българите повече от всички други. В основата на европейската концепция за демократично общество винаги е стояла една достатъчна по размер критична маса граждани, които управляват задоволително количество материални блага. Това от своя страна едновременно ги прави свободни да участват в общите дела и длъжни да пазят общите етични ценности. А в България за малко повече от век собствеността се смени три пъти, както и свободните и задължени граждани. И докато изследването на смяната на собствеността след 1878 г., респективно след 1885 г. и 1912 г., е толкова непосилна задача, че почти окончателно сме се задоволили с митовете, а за тази след 1944 г. все още не ни стига кураж да кажем истината, новото преразпределение на богатството след 1989 г. стана пред очите ни. Незабравимо е едно откровение на бившия главен прокурор Никола Филчев, който впрочем твърди че, „преходът от централизирана държавна икономика и авторитарно политическо управление към пазарно стопанство и демокрация съставлява по същество социална революция“.3 Същият в телевизионно интервю отново застъпва тезата си за „революцията“, но добавя нещо съществено – националното богатство бе пренасочено от мнозина /държавата – бел. моя/ в ръцете на малцина и хайде после съдебната власт да въздаде справедливост.4 Поради многобройността и интензитета на подобни примери не се налага да се изреждат повече. Важно е обаче да се акцентира върху спецификите на съпоставката между тоталитарното /старото/ и посттоталитарно-европейското /новото/ битие на българите. Според Джордж Оруел основната характеристика на тоталитарното общество не са цензурата, култът към личността и политическите репресии, а „подмяната на концепцията за обективната истина“ 5. Само двадесетина години по-късно се оказа, че дори не се налага да се подменя каквото и да било. Самата обективна истина няма значение. Не е важно какво е било, какво е и какво ще бъде. В още по-голяма степен няма значение кой е авторитет и кой не е. Единственото известно е кой в момента, днес, притежава властови и материален ресурс. Следователно ценността на ценностите е да бъдем близки до този… или да не му бъдем врагове… или да бъдем този… Не е достатъчно за изграждане на каквато и да е морална скала.

            В края на краищата се оказва, че днес, няколко години след пълноправното членство в Европейската общност, България е в разгара на тежка, почти необратима морална криза. Имунната система на обществото /колективната етика/ дотам е разрушена, че всички правни антибиотици, подсилени с европейска санкция, се оказват резистентни. Какво да се прави?

            Първо, само връщане към началото би направило видим хоризонта. Фундаменталните демократични ценности и тяхното осмисляне трябва да попаднат в обхвата на масовото образование. Изобщо не е необходимо специално образование или интереси, за да бъдат разбрани думите на Самуел фон Пуфендорф – „не би имало общество, ако хората не приемат, че имат еднаква природа; по силата на естественото право всеки е длъжен да се отнася с другите като с равни на себе си“. 6 Предизвикателство ли е да се постави началото на широка дискусия относно твърдението на Гарис, че „правото е социална и масова секреция“ – то не е каквото индивидът смята за право, а каквото общността към която принадлежи, определя за право“.7 Дори когато се говори за най-високите нива на интелектуалното и научно познание, облечени в непосилен за непросветения стил, какъвто ярък пример е Венелин Ганев, отново не е невъзможно достъпно да се представи идеята, че „държавата се обосновава и оправдава сама по себе си, по силата на собственото си съществуване“.8

            Второ, моралната деградация сред българското общество се подхранва от едно дълбоко, всеобхватно и всепроникващо презрение. Презрение, което галопира между изгарящо себепрезрение и презиране на всеки друг и всичко друго. Избирателите презират избраните и обратното, децата презират родителите, а те им отвръщат със същото, богатите презират бедните, защото са бедни, а те от своя страна си отмъщават с презрение, защото са незаслужено богати. Професорът презира строителния работник, защото е невеж, а той презира професора, защото може да напълни по-голяма количка от него в хипермаркета – и така безкрайно. Презрението е горивото в двигателя на моралния разпад на България. То е причина и следствие едновременно. И може да бъде преодоляно само с целенасочено образование, което да освети ролята на законите и държавата. Само рационалното схващане за собственото място в обществото може да убие презрението. А морал може да се възроди само там, където презрението отстъпи.

Стефан Гайдарски, д-р по право

Изображение – freepik

  1. „You broke the rules as best you could“, George Orwell, “1984”, Penguin, Signet Classic, p.131;
  2. Таня Джоева, „Конституция за ангели“, в. „Труд“, 11.07.2011 г.
  3. Никола Филчев, „Теоретични основи на наказателното законотворчество“, Сиела, 2004 г., Увод
  4. „На 4 очи“, интервю на Цветанка Ризова
  5. George Orwell, “The Prevention of Literature”, Polemic, №2, January 1946;
  6. Pufendorf, Le droit de la nature etdes gens un systeme general des principes les plus importants de la morale de jurisprudence ef de la politique, Amsterdam, 1734, Tome 1, p. 357
  7. Gareis, Von Begriff Gerechtigkeit. Giessen, 1907, p. 283
  8. Венелин Ганев, Из доклад, четен от автора на учредяването на Международния институт за философия на правото и правна социология, състоял се в Париж – 07 – 12.10.1933 г. „Историческият факт на първичното държавно установяване се обосновава и оправдава сам по себе си, по силата на собственото си съществуване и на бруталния факт на неговата даденост, по силата на неговата необходимост – историческа, обществена, стопанска, правна и даже може би нравствена, етична и т.н.“
Споделяне

Tags: , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *