Етикет: Национализация

Глава I, §2. Национализация и реституция на гори

Административно правен режим на горите и горските територии. Национализация и реституция на гори.