Интервю за основните приоритети при работата на президента на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа през 2021 г. Маргарете фон Гален

Интервю за основните приоритети при работата на президента на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа през 2021 г. Маргарете фон Гален

„Адвокатите са един от стълбовете на върховенството на закона.“

„…ще подкрепяме, когато колеги в някои страни от ЕС като Полша, Унгария или България са публично изобличени с негативни разкази…“

От 1 януари 2021 г. Съветът на адвокатурите и правните общества в Европа1 /CCBE/ се председателства от Маргарете фон Гален (Германия) след избора й на пленарната сесия на CCBE на 27 ноември 2020 г.

Маргарете фон Гален практикува като адвокат в Берлин от 1983 г. и като адвокат специалист по наказателноправни въпроси от 1998 г. От 2004 до 2009 г. е била председател на Адвокатската камара в Берлин. Тя е съдия в Конституционния съд на провинция Берлин от 2014 г. През 2008 г. Маргарете фон Гален се присъединява към Комитета по наказателно право на CCBE, а от 2015 г. до 2017 г. е член на германската делегация на CCBE. Нейното председателство ще бъде подкрепено от Джеймс Макгуил (Ирландия) като 1-ви вицепрезидент, Панайотис Перакис (Гърция) като 2-ри вицепрезидент и Пиер-Доминик Шуп (Швейцария) като 3-ти вицепрезидент.

В началото на януари 2021 г. в сайта на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа беше публикувано интервю2 с новия президент Маргарете фон Гален, в което са представени основните приоритети при работата й през 2021 г.:

 „Моите приоритети ще бъдат по-специално въпросът за върховенството на закона, инициативите на ЕС, свързани с борбата срещу изпирането на пари и тяхното въздействие върху правата на гражданите, предизвикателствата, породени от дигитализацията на правосъдието и подкрепата за преследваните адвокати по целия свят. Ще продължа да поддържам Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа да бъде видим на ниво ЕС и извън него, както и в Съвета на Европа, за да се гарантира, че гласът на европейските адвокати се чува и признава. Сред всички настоящи предизвикателства пред адвокатската професия, особено внимание ще бъде обърнато на въпроса за върховенството на закона. Поради тяхната съществена роля в правораздаването и защитата на основните права, адвокатите са един от стълбовете на върховенството на закона и трябва да бъдат признати като такива в ежедневната си практика, както и когато се изготвя нов закон като напр. уредбата за борбата с изпирането на пари. Зачитането и укрепването на върховенството на закона в Европейския съюз и извън неговите граници е от първостепенно значение. CCBE ще продължи да наблюдава активно защитата на върховенството на закона, защитата на основните и човешките права и свободи, включително правото на достъп до правосъдие и защита на клиента, както и защитата на демократичните ценности, неразривно свързани с такива права. По този начин CCBE ще допринесе за следващия годишен доклад на Европейската комисия за върховенството на закона, който е важен инструмент, формиращ част от цялостния европейски механизъм за върховенство на закона.

Защитата на правото на гражданите на поверителност на обмен с техния адвокат също ще бъде в основата на работата на CCBE. Борбата с прането на пари е важна европейска грижа. Комисията установи необходимостта от европейски надзорен орган. Обсъжда се създаването на регламент. CCBE ще се бори, за да се гарантира, че не е необходимо адвокатската професия да бъде поставена под европейски надзорен орган във връзка с борбата срещу изпирането на пари. В момента изглежда, че този модел засега може да бъде ограничен само до надзора на финансовите институции, но със сигурност това ще бъде само началото. От втората директива срещу изпирането на пари до петата директива за пране на пари задълженията за адвокатите стават все по-строги. Разбира се, не искаме да защитаваме адвокатите, когато те участват в пране на пари и не отричаме, че в изключителни случаи това може да се случи. Правото на поверителност за гражданите, които търсят съвет от адвокати, обаче е съществен елемент от върховенството на закона. Адвокатската професия, като част от правораздаването, формира стълб на върховенството на закона и не трябва да бъде допускан прекомерно разширяване на достъпа на държавата. Това не би било в съответствие с изискването за независимост на всеки един адвокат. Следователно задачата на CCBE е многократно да насочва вниманието към важността на този основен принцип на нашата юридическа професионална привилегия/професионалната тайна, за да се запази върховенството на закона. Понякога разбира се, някои отделни случаи могат да хвърлят негативен образ върху юридическата ни професия. Задачата на CCBE е да гарантира, че обществеността и законодателите са наясно, че от съществено значение е да се запази независимостта на адвокатската професия и че няма алтернатива на саморегулирането.

Освен това CCBE ще продължи да полага усилия дигитализация на правосъдието да се фокусира върху подобряването на качеството на правосъдните системи, а не да се въвеждат само за постигане на повишаване на ефективността или за икономии на разходи. Увеличаването на достъпа до правосъдие чрез опростяване на съдебното производство и намаляване на разходите може да звучи като желан резултат, но има малко полза от увеличаване на достъпа до правосъдие, ако при това се подкопава качеството на правосъдието. С големите предимства, които предлагат технологиите, идва и голяма отговорност да се гарантира, че използването на технологиите в правосъдието е етично, справедливо и насочено към човека.

CCBE ще продължи да работи в защита на защитниците, т.е. да подкрепя адвокати под заплаха в целия свят. Между 2010 и 2020 г. приблизително 2500 адвокати в целия свят са били убити, арестувани или заплашени при упражняване на законната им дейност като адвокати. През 2020 г. наградата на CCBE за правата на човека бе присъдена на седем адвокати от Египет. Всички носители на награди са били в следствения арест за значителен период от време – без конкретни обвинения и само защото представляват някого, който отстоява друга позиция, която не съответства на мнението на държавните органи. Друга изключителна награда бе връчена посмъртно на турския адвокат Ебру Тимтик, която почина след гладна стачка през август 2020 г. Тя загуби борбата си за справедлив процес по такъв трагичен начин и въпреки това ще продължи да бъде символ за ангажираността към върховенството на закона. CCBE ще продължи да подкрепя преследвани колеги извън ЕС. Но ние също ще подкрепяме, когато колеги в някои страни от ЕС като Полша, Унгария или България са публично изобличени с негативни разкази или – както се случи във Варшава – колеги бяха арестувани на стълбите на съда. Все още трябва да се извърви дълъг път, за да се гарантира, че всички адвокати са в състояние да упражняват професията си, без да се страхуват от преследване. В този контекст един от основните приоритети на CCBE ще бъде да насърчава приемането на Европейска конвенция за адвокатската професия, като се има предвид, че такъв специфичен обвързващ инструмент е необходим, за да се запази независимостта и целостта на правораздаването и върховенството на закона“.

Превод и редакция от английски език д-р Сибила Игнатова, адвокат

  1. Council of Bars and Law Societies of Europe/ CCBE/
  2. Текстът на цялото интервю на Маргарете фон Гален може да бъде прочетен на сайта на Съвета на адвокатурите и правните общества в Европа на английски език: https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/presidency/EN_Interview-CCBE-President-2021.pdf
Споделяне

Tags: , , ,

One Response

  1. Йорданова каза:

    Мога да разказвам с доказателства, как в Търговище се съдят Невинни !!!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *