Гласуването по пощата по време на световната пандемия от COVID-19

Гласуването по пощата по време на световната пандемия от COVID-19

В контекста на провеждането на предстоящите парламентарни избори на 04.04.2021 г. в България и това, че броят на новозаразените от коронавирус бързо расте е интересно да бъде представена накратко възможността за гласуване по пощата при провеждането на избори в някои държави, след въвеждането на ограниченията срещу разпространяването на заболяването COVID-19. Разбира се, следва да се отчита и това, че в повечето държави, вероятно не съществуват опасения за купуване и продаване на гласове, така както е в България.

На 26.09.2021 г. предстои да се проведат избори за Бундестаг в Германия. Немските граждани имат право да гласуват по пощата, без да е необходимо да се посочва важна причина за отсъствие в деня на изборите, както е било до 2009 г. За първи път гласуването по пощата в Германия е въведено на федерално ниво за изборите за Бундестаг през 1957 г.

1. Гласуването по пощата в Бавария, Полша, Руската федерация и Холандия  

Световната пандемия от COVID-19 оказа съществено влияние върху провеждането на предвидените избори за местни и държавни органи в редица държави, а и на националния референдум за одобрение на приетите промени в Конституцията на Руската федерация, който беше насрочен за 1.07.2020 г.1 За да бъде гарантирана възможността на гражданите да участват в изборите, въпреки въведените мерки за ограничаване на заболяването COVID-19, в редица държави бяха направени промени в изборното законодателство.

Гласуване само чрез пощенска бюлетина на балотажа за местните избори в Бавария на 29.03.2020 г.

В една от федералните провинции на Германия – Бавария се проведоха местни избори на 15.03.2020 г. Това се случи преди въвеждането на 22.03.2020 г. на ограничения срещу разпространяването на заболяването COVID-19 за територията на цяла Германия.2 Преди това на 16.03.2020 г. баварското Министерство на вътрешните работи, спорта и интеграцията обяви на територията на провинцията състояние на катастрофа съгласно чл. 4 от баварския Закон за защита срещу катастрофите и бяха въведени ограничителни мерки срещу разпространяването на заболяването от коронавирус. Федералният Закон за предотвратяване и контрол на инфекциозните заболявания при хората в Германия също дава правомощия на правителствата на отделните провинции да предприемат подходящи мерки и забрани при борбата със заразните болести. Тогава възникна и въпросът, дали е възможно да се състои балотажът за местните избори на 29.03.2020 г. в Бавария. На 19.03.2020 г. Министерство на здравеопазването и грижите, съгласувано с Министерство на вътрешните работи, спорта и интеграцията на Бавария, издаде общо разпореждане, че помещенията за гласуването на балотажа за местните избори на 29.03.2020 г. не могат да бъдат използвани, затова гласуването следва да се извърши само с пощенска бюлетина. Разпореждането е съпроводено с подробни мотиви,  в които е направена оценка за пропорционалност между риска от заразяване при провеждане на изборите в изборните помещения и гласуването по пощата, като е посочено, че провеждането на гласуването по пощата е оправдано с оглед на изключителната извънредна ситуация.

Гласуване по пощата за президентските избори в края на юни 2020 г. в Полша

В края на юни 2020 г. в Полша се проведоха президентски избори, като в началото на юни 2020 г. беше приета третата промяна в изборното законодателство, в рамките на два месеца, според която се запазва съществуващият до момента режим на гласуване в избирателните секции, като той е допълнен с възможността за гласуване по пощата при поискване.

Дистанционно гласуване и гласуване по пощата за националния референдум за одобрение на промените в Конституцията на Руската федерация с продължителност от една седмица

Националният референдум за одобрение на приетите промени в Конституцията на Руската федерация беше насрочен за 1.07.2020 г. На 13.05.2020 г. Държавната дума прие Федерален закон за внасяне на промени в отделни законодателни актове на Руската федерация, регламентиращ възможността за дистанционно гласуване, включително чрез гласуване по пощата за всички видове избори. Законът предвижда, че гласуването от дома също така вече е възможно за всички избиратели за разлика от предишната уредба, която изискваше да са налице важни причини, като болест и др. Следва обаче да се отбележи, че руски правозащитници изразиха опасения, че с промените за дистанционното гласуване и гласуването по пощата има възможност за лесно фалшифициране и манипулиране на резултатите. Националният референдум за одобрение на промените в Конституцията на Руската федерация беше с продължителност една седмица, като той започна на 25.06.2020 г. и завърши на 1.07.2020 г.

Избиратели над 70 годишна възраст с възможност да гласуват по пощата на парламентарните избори в Холандия през март 2021 г.

В Холандия се проведоха парламентарни избори за 150 представители във Втората камара на парламента от 15.03.2021г. до 17.03.2021 г. Поради продължаващата пандемия COVID-19, избирателният закон на Холандия беше променен. Например избирателите на възраст над 70 години можеха да упражнят правото си на глас чрез пощенска бюлетина, която иначе е предназначена само за холандци, които живеят в чужбина. Освен това броят на пълномощните, с които едно лице може да гласува от името на другиго, е увеличен от две на три. Броят на избирателите в Холандия е около 13 милиона.

2. Гласуването по пощата за избора на Бундестаг на 26.09.2021 г.

На 26.09.2021 г. гражданите на Германия ще гласуват за  Бундестаг, който се избира на всеки 4 години и се състои от 598 места. Активно избирателно право притежават всички лица, навършили 18 години, с немско гражданство, които пребивават най-малко 3 месеца преди изборите в Германия. Предвидени са специални правила за живеещите граждани в чужбина. Изборите се провеждат винаги в неделя от 8 до 18 часа.

Избирателите, които са вписани в избирателните списъци, могат да упражнят правото си на глас чрез пощенска бюлетина. След изборите за Европейски парламент и Бундестаг през 2009 г. вече не е необходимо да се посочва важна причина за отсъствие в деня на изборите. Избирателите, които искат да гласуват по пощата, трябва да подадат заявление за гласуване по пощата възможно най-рано в общината по основното си местожителство. Заявлението може да бъде подадено в писмена форма, като е възможно това да бъде направено и по електронен път, като се посочва фамилията и собствените имена, дата на раждане и домашния адрес. Избирателите с увреждания могат да потърсят помощ от друго лице, когато подават заявлението. Документи за гласуване по пощата могат да бъдат заявени до 18:00 ч. в петък преди изборния ден. По изключение заявление за гласуване по пощата може да се подаде до 15:00 ч. в изборния ден, в случай на доказано внезапно заболяване на избирателя, който не може да посети избирателната секция или ако са налице други значителни затруднения за избирателя. Писмото за гласуване трябва да бъде изпратено по пощата в най-кратки срокове след получаване на документите с пощенската бюлетина или да бъде доставено директно на адреса, посочен на плика за гласуване, най-късно до 18 ч. в деня на изборите, т.к. те приключват в 18 ч. и след това започва преброяването на гласовете. Получените по-късно бюлетини не могат да бъдат взети предвид при преброяване на гласовете.3

3. Законодателна уредба на гласуването по пощата в Германия

За първи път гласуването по пощата в Германия е въведено на федерално ниво за изборите за Бундестаг през 1957 г., като тогава 4,9 % от избирателите се възползват от тази възможност за гласуване. Законодателната уредба за гласуване по пощата е регламентирана във Федералния Закон за изборите и Правилника към  него. Отделно, законодателният орган на всяка федерална провинция в Германия приема свой избирателен закон и правилник към него за провеждането на местните избори на територията на провинцията.

Възможността за гласуване по пощата в Германия е въведена с оглед на това да бъде гарантирано всеобщото избирателно право, който е един от петте основни избирателни принципа на немската демокрация за всеобщо, пряко, свободно, равно и тайно избирателно право, които са прогласени в чл. 38, ал. 1, изр. 1 от Основния закон на Германия. Следва да се отбележи, че под всеобщо се разбира възможността на колкото се може повече граждани да участват в изборите. Затова се смята, че гласуването по пощата може да бъде оправдано, т.к. то има за цел да бъде облекчена възможността за участие в изборите на възрастните хора, болните и инвалидите. Въпреки това въпросът за гласуването по пощата е спорен в Германия4, като основно се изтъква, че чрез него се нарушава свободата на избора и тайната на вота. Затова два пъти е бил сезиран Федералният конституционен съд на Германия през 1967 г.5 и 1981 г.6, но и в двете си решения Съдът приема, че гласуването по пощата е в съответствие с Основния закон на Германия, изтъквайки, че невинаги може да бъде гарантирано стопроцентно спазване на петте основни избирателни принципа. По време на изборите за Бундестаг през 2009 г. 21,4% от избирателите гласуват по пощата. Във връзка с това Службата за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа отбелязва в Доклада си за изборите за Бундестаг през 2009 г. следното: “Въпреки че юридическото и административното производство за гласуването по пощата изглежда, че е постигнало целта си за даване на свобода и възможност за участие на избирателите, следва да се провери пригодността на действащия механизъм срещу възможности за потенциална злоупотреба при системата за гласуване по пощата”.7

Вече беше споменато, че след изборите за Европейски парламент и Бундестаг през 2009 г. вече не е необходимо да се посочва важна причина за отсъствие в деня на изборите, за да се подаде заявление за гласуване по пощата.

Въз основа на изложеното е видно, че законодателната уредба за гласуването по пощата съществува повече от 60 години на федерално ниво в Германия и въпреки противоречивите мнения за този вид гласуване, значителен брой граждани избират да упражнят правото си на глас по този начин.

Таблица с броя на гласоподавателите и техния процент чрез гласуване по пощата в избори за Бундестаг и Европепарламент8

 д-р Сибила Игнатова, адвокат

Изображение – freepik

  1. Виж по-подробно за отражението на ограниченията срещу разпространяването на заболяването коронавирус върху провеждането на изборите в двете от най-големите федерални държави – Германия и САЩ в: Игнатова, С., Местни избори в Германия и предизборната кампания за президентските избори в САЩ през 2020 г. по време на COVID-19, Юридически свят, 2020, № 2.
  2. Виж по-подробно за ограничителните мерки от 22.03.2020 г. за територията на цяла Германия в: Игнатова, С. COVID пандемията и как се справят с нея в Германия. Ограничителните мерки във връзка с коронавирус. Спешна безвъзмездна помощ на федерално и провинциално ниво, Общество и право2020, № 4, с. 33-40.
  3. Този раздел е подготвен въз основа на преглед на интернет страницата на Федералния служител за провеждане на изборите (Bundeswahlleiter). Следва да се отбележи, че Федералният служител за провеждане на изборите и неговият заместник се назначават от федералния министър на вътрешните работи за неопределено време. С оглед на дейността, която се извършва от федералния служител за провеждане на изборите  e предвидено, че президентът на Федералната статистическа служба най-добре би отговарял за изпълнението на тази дейност. В момента д-р Георг Тиел е назначен за президент на Федералната статистическа служба на 16.10.2017 г., считано от 1.11.2017 г., и е назначен за федерален служител за провеждане на изборите.   https://www.bundeswahlleiter.de/service/glossar/b/briefwahl.html
  4. Виж по-подробно в: Guckelberger Annette, Wahlsystem und Wahlrechtsgrundsätze Teil I – Allgemeinheit, Unmittelbarkeit, Freiheit und Geheimheit der Wahl, Juristische Arbeitsbläter, Zeitschrift für Studenten und Referendare, Heft 8-2012, S. 565-566.
  5. Beschluss vom 15. Februar 1967, 2 BvC 2/66, BVerfGE 21, 200
  6. Beschluss vom 24. November 1981, 2 BvC 1/81, BVerfGE 59, 119
  7. Доклад за изборите за Бундестаг през 2009 г. на Службата за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа:   https://www.osce.org/de/odihr/elections/germany/40879?download=true
  8. Таблицата с данните за гласуване по пощата в Германия е публикувана в интернет страницата на Федералния служител за провеждане на изборите на Германия: https://www.bundeswahlleiter.de/service/glossar/b/briefwahl.html
Споделяне

Tags: , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *