Задължението на адвокатите по Закона за мерките срещу изпирането на пари

Задължението на адвокатите по Закона за мерките срещу изпирането на пари

В началото на миналата година адвокатската гилдия бе на ръба на национална стачка против задължението на адвокатите да станат доносници, заради изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари и правилника за прилагането му. Гневът бе насочен основно срещу Висшия адвокатски съвет, проспал в продължение на почти три години въпросните разпоредби, приети с мълчаливото му съгласие. Вместо да подаде поисканата му оставка, използва обичайния си прийом на тиха дипломация и уж реши проблема с тайни совалки в ДАНС и парламента. Решението бе, че адвокатите няма да приемат отделни правила за противодействие на изпирането на пари, а ще декларират, че приемат единни такива, приети именно от Висшия адвокатски съвет. Адвокатите се успокоиха, и още една година бе проспана. На тазгодишното общо събрание на адвокатите от страната официално бе свалено доверието от този Висш адвокатски съвет. Оставка отново бе поискана и отново не бе дадена. Дойде COVID 19. Правилата трябваше да бъдат готови до 9 юли 2020 г., но този срок бе удължен до 21 август заради извънредното положение. След като ВАдвС обяви тези правила на сайта си, всеки адвокат е длъжен да подаде декларация по образец, че ще ги спазва. Този въпрос е бил включен в дневния ред на заседанието на ВАдвС на 12.06.2020 г., но до момента няма никаква информация дали и какво решение е прието.

В настоящата ситуация и цайтнот, много адвокати декларират, че никаква декларация няма да подават.

Адвокатите, по принцип, не могат да доносничат на службите, тъй-като това противоречи на същността на адвокатската професия. Тя почива на доверието между адвокат и клиент. Според Закона за адвокатурата, адвокатът не може да бъде разпитван дори и от органите на съдебната власт относно разговорите и кореспонденцията му с клиент и относно факти и обстоятелства, които е узнал във връзка с осъществяваната защита и съдействие. След като дори и пред съда адвокатът е длъжен да мълчи по тези въпроси, на какво основание ще ги съобщава пред изпълнителната власт, част от която е ДАНС?

Кой клиент би ангажирал адвокат, ако знае, че адвокатът е длъжен да докладва в ДАНС получената информация, дори и само при СЪМНЕНИЕ за изпиране на пари?

Целият Закон за мерките срещу изпирането на пари и в частност, включването на адвокатите в обхвата на задължените по този закон лица, е в резултат на не твърде успешно, всъщност неточно, транспониране на Европейската директива срещу изпирането на пари, по отношение на адвокатската професия.

Веднъж проспал приемането на закона в този му вид, Висшият адвокатски съвет е длъжен да приеме такива единни вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма по реда на чл. 101, ал. 4 от ЗМИП, които да съответстват на адвокатската етика и на основните принципи на адвокатската професия, която, съгласно нашата Конституция, е свободна. Тя не трябва да бъде друга, не трябва да бъде доносник, за да може да гарантира основното човешко право на защита. Едни такива правила могат и да не се харесат на ДАНС, но ако не бъдат одобрени от адвокатите, те просто няма да ги припознаят и приподпишат.

Борислав Вълчев, адвокат

Изображение master1305

Споделяне

Tags: , , , , ,

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *